BƯỚC 1

Hãy viết 1 bài viết lên nhóm Đam mê khoa học đặt thẻ là #thuthach thêm chủ để Thử thách

Chủ đề do bạn lựa chọn.

BƯỚC 2

Nhắn tìn vào fanpage https://www.facebook.com/dammekhoahoccom

HÃY ĐIỀN DẦY ĐỦ THÔNG TIN CỦA BẠN NHÉ