Bước 1

 

HÃY ĐIỀN DẦY ĐỦ THÔNG TIN CỦA BẠN NHÉ

     BƯỚC 2

     

    Nhắn tin vào trang https://dammekhoahoc.com/huong-dan-dang-bai-tren-dien-thoai/