Hiện tượng “cây thở” và tác dụng của CO₂ đối với cây thủy sinh

NƯỚC HYDROGEN và những tác dụng thần kỳ với cơ thể lão hóa

Trước tiên ta hãy xem video dưới đây để đoán thử xem hiện tượng “cây thở” là như thế nào?

Có lẽ xem xong thì ta cũng có thể hiểu phần nào bản chất của hiện tượng “cây thở” rồi nhỉ. Đúng vậy “cây thở” thực chất chỉ cách gọi phổ biến của những người chơi thủy sinh cho quá trình quang hợp – quá trình bình thường mà mọi loại cây đều có. Như mọi người đã biết thì quá trình quang tổng hợp (quang hợp) là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp một số hợp chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể (glucôzơ), bên cạnh đó thì cây cũng hấp thụ khí CO₂ và thải ra khí O₂.

Phương trình tổng quát:

H₂O + CO₂+ ánh sánh ——> C₆H₁₂O₆ + O₂

Ở trên cạn thì khí O₂ khi thải ra sẽ phân tán vào không khí nên không thể quan sát được. Ngược lại khi sống ở dưới nước nếu cường độ quang hợp đủ mạnh, lượng khí O₂ thải ra đủ lớn thì ta có thể thấy rõ hiện tượng các bong bóng khí xuất hiện ở lá cây rồi dần dần bay lên khỏi mặt nước.

Để đạt cường độ quang hợp đủ lớn thì ta cần trang bị các bình khí nén CO₂ chuyên dụng có tác dụng cung cấp khí CO₂ cho cây quang hợp ở mức vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của động vật trong bể. Bên cạnh đó thì ta cũng cần có một nguồn ánh sáng đủ tốt (gần giống với ánh sáng mặt trời). Hiện tượng cây thở cũng cho thấy cây trong bể đang khỏe mạnh và phát triển rất tốt. Nếu không có bọt khí thoát ra thì cũng không hẳn là cây không thở mà vì bọt khí quá nhỏ nên đã bị hòa tan vô nước.

CO₂ có thể giúp cây thủy sinh phát triển một cách nhanh chóng so với bình thường. Ta có thể thấy rõ sự khác biệt trong bức ảnh phía dưới

Sự khác biệt giữa việc sử dụng và không sử dụng CO₂ trong bể thủy sinh

Nếu nồng độ CO₂ quá nhiều thì có thể ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của động vật trong bể. Qua đó chúng có thể bị choáng. Vậy nên để bắt 1 số loại cá tép khó bắt thì người ta thường tăng nồng độ CO₂ lên cao trong một khoảng thời gian ngắn.

Tóm lại, dù với con người hay các loài động vật thì CO₂ là một chất có hại nhưng nó có tác dụng vô cùng to lớn cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài thực vật.

Loading

Rate this post