Tuyết và sự hình thành của tuyết

Tuyết dạng ngôi sao (ảnh google)

Tuyết, mưa tuyết là một hiện tượng tự nhiên nhưng là do sự kết tinh của các tinh thể nước.

Trong các đám mây ở nhiệt độ dưới -10 °C, các phân tử nước tụ hợp lại kết tinh thành những tinh thể nhỏ, kích thước ban đầu của chúng là khoảng 0,1 mm. Các tinh thể này dần tăng trọng lượng và rơi xuống dưới và tạo thành tuyết. Sự lắng đọng của hơi nước cũng góp phần vào quá trình hình thành tinh thể tuyết, với dạng tiêu biểu là kiểu hình lục giác. Tinh thể tuyết có hai dạng cơ bản là hình ngôi sao và hình lăng trụ. Ở nhiệt độ thấp, tinh thể tuyết hình lăng trụ được hình thành, ở nhiệt độ cao hơn là hình ngôi sao.

Tuyết hình lăng trụ (ảnh Alexey Kljatov)
            Tuyết hình lăng trụ (ảnhAlexey Kljatov)
Tuyết dạng ngôi sao (ảnh google)
                  Tuyết dạng ngôi sao (ảnh google)

Ngoài ra, sự va chạm của chúng còn tạo ra các tinh thể mới. Có thể bạn chưa biết thì có đến 6000 kiểu tinh thể đã được phát hiện.

Loading

4/5 - (1 bình chọn)