Đội “khuyển binh” của nghĩa quân Lam Sơn!

Đội “khuyển binh” của nghĩa quân Lam Sơn!

Trong lịch sử Việt Nam đã từng có một đội “khuyển binh” từng bao phen làm kẻ thù khiếp vía. Đó là đội quân của quốc công Nguyễn Xí nhà Lê Sơ, công thần của khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Xí có tài huấn luyện thú, được giao cho huấn luyện những con chó săn của quân Lam Sơn ngay từ khi khởi nghĩa bắt đầu.

Những lúc nghĩa quân bị vây hãm, hết lương thực, đàn chó đi khắp rừng núi săn thú, bắt chim về làm thức ăn. Những lúc xung trận, Nguyễn Xí điều khiển bầy chó lăn xả vào trận làm quân giặc bất ngờ, hoảng sợ. Sử chép có tên tướng nhà Minh là Mã Kỳ, mỗi khi nghe đến đội “khuyển binh” của Lam Sơn thì kinh hãi.

Có lần, Nguyễn Xí cho buộc vào cổ đàn chó những chiếc đạc (chuông) ngựa, khi chó chạy sẽ phát ra tiếng kêu như kỵ mã. Ban đêm, ông dẫn quân đến vây trại giặc Minh rồi cho đánh trống reo hò ầm ĩ, xua chó chạy quanh trại. Quân Minh nghe tiếng đạc ngựa, lại thấy tiếng trống thúc, quân reo rất hốt hoảng tưởng bị tấn công, nhưng không rõ binh lực thế nào nên không dám ra đánh. Chúng đành dùng cung nỏ bắn ra như mưa. Cứ làm như vậy đến gần sáng, nghĩa quân thu nhặt được hàng vạn mũi tên, thật có thể sánh với kế “thuyền cỏ mượn tên” của Gia Cát Lượng!

P/s: hình minh họa chắc hẳn ai cũng nhận ra

#lịchsử #việtnam

Loading

5/5 - (1 bình chọn)