Vịt nhà không biết ấp trứng là do kết quả thuần hóa từ con người.

Vịt con là do gà mái ấp thay hoặc ấp trứng bằng phương pháp nhân tạo mà ra. Tại sao vịt lại không ấp trứng?

 

 

Vịt có vịt hoang dã và vịt nhà. Vịt hoang dã có rất nhiều loại, phân bố nhiều nơi trên toàn thế giới, nhưng đông nhất vẫn là Xibêri. Hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6, chúng làm tổ ở những đám cỏ gần nước, những hố đất hay những lùm cây khô; thông thường mỗi năm chỉ đẻ một lần, mỗi lần đẻ từ 4-12 trứng, nó nuôi con trong một ổ. Có khi trứng vịt bị các động vật khác phá hoại, chúng mới đến tìm những chỗ cao hơn để làm tổ, đẻ trứng và ấp lại một lần nữa.

Vịt nhà là từ vịt hoang dã được thuần hóa. Trải qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng của con người, vịt mất đi tập quán thiên tính của chúng và cũng mất luôn bản năng làm ổ ấp trứng. Cho nên vịt nhà không ấp trứng là do kết quả thuần hóa của con người.

 

Loading

Rate this post