Tại sao chim bồ câu có thể bay đoạn đường rất dài mà không mất phương hướng?

 

Chim bồ câu bay đoạn đường rất dài mà không mất phương hướng là do chỗ lồi ra giữa hai mắt chim câu, có thể đo được sự thay đổi lực từ trường của Trái đất, chúng dựa vào cảm giác này để nhận định phương hướng.

Có một nhà khoa học đã lấy 20 con chim câu đã được huấn luyện thả ra cho nó bay đi, trong đó có 10 con đã gắn những mảnh từ ở trên cánh, còn 10 con khác thì gắn những mảnh đồng. Kết quả những con chim câu có gắn mảnh đồng thì sau hai ngày có 8 con đã trở về, còn những con chim câu gắn mảnh từ thì sau bốn ngày chỉ có một con bay về. Điều này chứng minh những con chim gắn mảnh từ đã sinh ra từ trường, và từ trường vốn có trên địa cầu lẫn lộn với nhau, như vậy chúng không thể phân biệt được phương hướng để tìm về nhà của mình.

Loading

Rate this post