Lịch sử nghiên cứu thiên hà

Sở đi chúng ta nhìn thấy thiên hà Milky Way như một dải sáng rất mờ nhạt và có màu trắng sữa bởi vì nó được tập hợp từ rất nhiều ngôi sao mà chúng ta không thể phân biệt được bằng mắt thường. Từ xưa, khi chưa có kinh viễn vọng để quan sát bầu tròn, các nhà thiên văn chỉ có thể đưa ra những suy đoàn và cũng có một số người đã nghĩ nó được tạo thành từ vô số các sao Nhưng bằng chứng thực tế cho suy đoán này chỉ được đưa ra vào năm 1610 khi Galileo Galilei sử dụng kinh thiên văn của mình để quan sát bầu trời và nhận thấy rất nhiều đốm sáng nhỏ tạo nên dài sang. Năm 1755, Immanuel Kant, trong luận thuyết của mình rút ra từ công trình của Thomas Wight, suy đoàn (chính xác) rằng Milky Way có thể là một đối tượng quay chứa một số lượng rất lớn các sao, được kết nối với nhau bởi lực hấp dẫn, cũng giống như Hệ Mặt Trời của chúng ta nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Kant cũng phỏng đoàn rằng một số tính văn nhìn thấy trên bầu trời cũng có thể là những thiên hà riêng biết, tương tự như thiên hà của chúng ta Kart gọi Milky Way và những “sinh văn ngoài thân ha là những “hòn đảo vũ trụ và thuật ngữ này tồn tại cho đến những năm 1930

Những nỗ lực đầu tiên để mô tả hình dạng của Milky Way và vị trí của Mặt Tròn trong nó được thực hiện bởi William Herschel vào năm 1785. Bằng cách đểm cần thân số lượng các sao ở các vùng khác nhau trên bầu tòi, ông đã đưa ra biểu đồ hình dạng của Máy Way với hệ Mặt Trời nằm gần trung tâm.

Năm 1917. Heber Cums bằng việc quan sát các nova đã ước tính được khoảng cách đến tinh văn Andromeda là 150.000

parsec. Từ đó, ông cho rằng tính văn xoắn chính là những thiên hà độc lập

Cho đến đầu những năm 1920 phần lớn các nhà thiên văn vẫn nghĩ Milky Way chữa tất cả các sao trong vũ trụ. Năm 1920 đã diễn ra cuộc tranh cãi lớn giữa Hatow Shapiry và Hebe. Curtis về bản chất của Milky Way và kích thước của vũ trụ. Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi Edwin Hubble quan sát các sao biến quang Cephad và sử dụng chúng để đo khoảng cách đến Andromeda. Ông tỉnh được tăng Andromeda cách Mặt Trái chúng ta 275.000 từ sec, một khoảng cách qua xa để có thể là một phần của Miloy Way. Điều này cho thấy rằng thiên hà của chúng ta chỉ là một trong số hàng tỉ triệu hà trong vũ trụ.

Loading

Rate this post