Lịch sử của giải phương trình đa thức

Bạn còn nhớ, tìm x là con số đầu tiên bạn gặp được và cũng là con số theo bạn từ lớp 2 tới cuối cấp ba.

Loading

5/5 - (1 bình chọn)